• KONTAKT

Twój adres email:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości:

KONTAKT

Pomorska Federacja Sportu
80-213 Gdańsk
al. Zwycięstwa 51
tel. 58 5203102
fax 58 3407696

e-mail: sekretariat(at)pfsg.pl

NIP 957-00-27-236
REGON 000975003
KRS 0000131701

Biuro Pomorskiej Federacji Sportu jest czynne:

od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 - 16.00.
w piątki w godz. 08.00 - 15.30


Biuro Pomorskiej Federacji Sportu tworzy dziewięcioosobowy zespół w składzie:

Bartosz Krawczyński - dyrektor Biura, (b.krawczynski(at)pfsg.pl)

Dorota Żabczyńska - główna Księgowa (dorota.zabczynska(at)pfsg.pl)

Barbara Zakrent - specjalista ds. finansowo-księgowych (kasa(at)pfsg.pl)

Judyta Żołnowska - specjalista ds. finansowo-księgowych (ksiegowosc(at)pfsg.pl)

Marlena Rynkowska - specjalista ds. finansowo-księgowych (ksiegowosc(at)pfsg.pl)

Karol Skolimowski - kierownik Wyszkolenia, koordynator ds. kadr wojewódzkich (szkolenie(at)pfsg.pl)

Agata Nieczyporowska - koordynator programów szkolenia (a.nieczyporowska(at)pfsg.pl ) 

Jarosław Mazurowski - koordynator ds. promocji programów (jarekmazurowski(at)pfsg.pl)

Maciej Koszewski - specjalista ds. administracyjno-gospodarczych (m.koszewski(at)pfsg.pl)

  • Najnowsze zdjęcia