Warunki Świadczenia Usług Transportowych w 2022 roku

18.05.2022 10:49:00 | Paulina Ciemniejewska

informacje o warunkach i niezbędne dokumenty realizacji usług transportowych świadczonych przez firmę „KUBUŚ” z Łeby


fot. PFS

ZARZĄDZENIE NR 01/04/2022

Dyrektora Pomorskiej Federacji Sportu w Gdansku z dnia 30 kwietnia 2022 r.

w sprawie: nowych, wynegocjowanych w nowej umowie przejsciowych stawek za 1km przy rozliczenia koszt6w transportu związanych z realizacją zadań Pomorskiej Federacji Sportu

Na podstawie §22 Statutu Pomorskiej Federacji Sportu oraz §4 Regulaminu Organizacyjnego Biura Pomorskiej Federacji Sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

W   związku    z   rozwiązaniem    starej   umowy   spowodowanej    wyczerpaniem    kwoty   zamówienia, w wyniku negocjacji i wyboru  tanszej  oferty,  zostala  zawarta  nowa  umowa  z Firmą ,,Kubus" na świadczenie uslug transportu drogowego - przewóz osób na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku.

Usługi będą swiadczone na podstawie nowej umowy z dn. 30.04.2022 r. wedlug stawek określonych w zarządzeniu.        

§ 2.

1.    Nowe stawki za 1 km  na świadczenie usług transportu drogowego - przewóz osób na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku:

1.1.    Transport krajowy

 

Bus 8+1

2,19 zl brutto

Bus 9-20+1

3,59 zl brutto

Autokar 21-28+1

4,53 zl brutto

Autokar 29-50+2

5,67 zl brutto

Autokar 51 i większe +2

5,90 zl brutto

 

1.2.    Transport Międzynarodowy

Cena brutto za 1 km swiadczonej uslugi przewozowej obejmuje jedynie podatek VAT liczony na odcinku krajowym.

Bus 8+1

2,02 netto/2,19 zl brutto

Bus 9-20+1

3,32 netto/3,59 zl brutto

Autokar 21-28+1

4,19 netto/4,53 zl brutto

Autokar 29-50+2

5,25 netto/5,67 zl brutto

Autokar 51 i większe

5,46 netto/5,90zl brutto

 

§ 3.

Osobą odpowiedzialną za realizację Zarządzenia jest specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, Maciej Koszewski, nr tel. 503-061-923, e-mail: m.koszewski@pfsg.pl

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  • Najnowsze zdjęcia