GKS "Cartusia" Kartuzy uhonorowana podczas gali podsumowującej SSM 2018

09.07.2019 09:30:00 | Paulina Ciemniejewska

Bardzo dobre wyniki GKS "Cartusia" w Kartuzach i Gminy Kartuzy zostały docenione


fot. JM

Podczas dorocznej uroczystej gali w Ministerstwie Sportu i Turystyki podsumowującej SSM w roku 2018 za bardzo dobre wyniki zostały uhonorowane: GKS "Cartusia" w Kartuzach i Gmina Kartuzy.

Cartusia w gminach 20-50tys. mieszkańców zajęła 1 miejsce w kraju, a Gmina Kartuzy była 3.

Na Gali, która odbyła się w Torwarze w Warszawie, Cartusię reprezentował Janusz Meissner - sekretarz Klubu, natomiast Gminę - Dariusz Las (kierownik Wydziału Promocji i Współpracy  z organizacjami pozarządowymi UMiG Kartuzy).

Gratulujemy!

  • Najnowsze zdjęcia