Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiej Federacji Sportu

22.06.2017 20:50:00 | Jarek Mazurowski

W dniu 19.06.2017 uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Pomorskiej Federacji Sportu  za rok 2016. 

Zebrani przedstawiciele członków-okręgowych związków sportowych jednogłośnie zatwierdzili przedstawione przez Wiceprezesa ds.organizacyjno-finansowych p.Waldemara Bartelika Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.

Zebranie bardzo sprawnie prowadził Wiceprezes Pomorskiego Związku Podnoszenia Ciężarów kolega Jerzy Guss, a w imieniu Zarządu Pomorskiej Federacji Sportu, pod nieobecność prezesa Adama Korola, na wszelkie pytania odpowiadał p. Waldemar Bartelik-Prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

Gośćmi zebrania byli :

Maciej Kowalczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Walne PFS 2017

 Bartosz Krawczyński – decyzją Zarządu Pomorskiej Federacji Sportu – Dyrektor Biura PFSG od 1.07.2017 po wygraniu konkursu na to stanowisko.

Walne PFS 2017

Oraz Marek Kostecki – Prezes GKS Stoczniowiec Gdańsk.

Zebranie poza zatwierdzeniem sprawozdania było przestrzenią do dyskusji na temat pomorskiego sportu, jego kondycji i zaleceniach na przyszłość. W gorącej dyskusji na temat kierunków rozwoju sportu młodzieżowego w województwie pomorskim i związanych z tym codziennymi problemami, wzięli udział prezesi okręgowych związków sportowych oraz  p.Maciej Kowalczuk.

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

Delegaci zgłosili też wniosek aby zwrócić się do Marszała Województwa o zmianę w formy pozyskiwania środków finansowych na działalność sportową  przez Pomorska Federację Sportu. Obecnie PFSG startuje corocznie w konkursie grantowym składając wniosek. Delegaci zauważyli iż bardziej racjonalną formą finansowania  dającą szanse na wdrażanie wieloletnich programów szkolenia i zrównoważony rozwój wojewódzkiego sportu byłoby podpisanie z Marszałkiem Województwa umowy trzyletniej.

Walne PFS 2017

Poruszono bardzo ważna dla Pomorskiej Federacji Sportu kwestię przedłużenia  umowy dzierżawy budynku przy al.  Zwycięstwa 51. Obecna umowa pomiędzy właścicielem, którym jest Urząd Marszałkowski, a Pomorska Federacją Sportu wygasa 31.12.2017 roku.

Walne PFS 2017

Podczas walnego zebrania zarząd Pomorskiej Federacji Sportu pożegnał również odchodzącego na emeryturę Dyrektora PFS Krzysztofa Englandera. Wieloletniego pracownika Dyrektora Pomorskiej Federacji Sportu - Sportowca, Trenera I klasy, Prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Badmintona.

Walne PFS 2017

Walne zebranie było również podsumowaniem wyników sportowych uzyskiwanych w 2016 roku.

Dyrektor Pomorskiej Federacji Sportu Kszysztof Englander oraz Wiceprezes  ds. organizacyjno-finansowych Waldemar Bartelik wyróżnili Okręgowe Związki Sportowe, które uzyskały czołowe wyniki sportowe w PUNKTACJI SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO w 2016 roku  wręczając w imieniu zarządu puchary:

 

I Miejsce w PUNKTACJI SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO     

POMORSKIEGO  WOJEWÓDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU  PIŁKI RĘCZNEJ

POMORSKIEGO  OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU RUGBY

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

II Miejsce w PUNKTACJI SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO w 2016 roku

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU  GIMNASTYCZNEGO

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU  PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

III Miejsce w PUNKTACJI SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU  KARATE WKF

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU CURLINGU

POMORSKIEGO   GOLFA

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

                

Walne PFS 2017

Walne PFS 2017

  • Najnowsze zdjęcia