XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich „ Mazowsze 2017 ”

20.06.2017 10:53:00 | Jarek Mazurowski

W dniach 1 lipca – 15 sierpnia 2017 roku odbędzie się XXIII OOM, króra rozegrana zostanie na terenie Mazowsza oraz w kilku miastach poza województwem.


fot. uniasport

W dniach 1 lipca – 15 sierpnia 2017 roku odbędzie się XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2017. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest największą imprezą w olimpijskich dyscyplinach sportu w kategoriach juniorów i stanowi bardzo ważny element w procesie rozwoju ich kariery.  OOM rozegrana zostanie na terenie Mazowsza oraz w kilku miastach poza województwem na obiektach wskazanych przez Polskie Związki Sportowe. Dzięki patronatowi Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zorganizowana zostanie z uwzględnieniem ceremoniału olimpijskiego.

 

Oficjalne otwarcie imprezy odbędzie się 14  lipca  o  g.  16  00  w  Karolinie,  siedzibie Zespołu Mazowsze, które swoim repertuarem uświetni otwarcie.

Patronat nad imprezą objęli:

Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki;

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego;

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego;

Patronat medialny imprezy objęła TVP Sport.

Zawody rozegrane zostaną w 19 olimpijskich dyscyplinach sportu, w sumie w 30 ośrodkach sportowych. Finały OOM rozgrywane  są  na  podstawie  regulaminu  Polskich  Związków  Sportowych zatwierdzonych  przez  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki.

W  zawodach  wystartuje  4243  zawodniczek  i  zawodników,  ponadto  w  zawodach  będą uczestniczyć:  trenerzy,  sędziowie,  delegaci  Polskich  Związków  Sportowych  w  liczbie 1613 osób, co w sumie wg regulaminu daje 5856 uczestników.

Liczba ta nie obejmuje:organizatorów, wolontariuszy, obsługi  medycznej, technicznej,  służb  bezpośredniego zabezpieczenia imprezy  oraz  zawodników  startujących  poza  limitem  określonym  w regulaminie (ok. 600 0sób).

Najwięcej zawodników wystartuje w lekkiej atletyce 760 osób i żeglarstwie 300, najmniej

w  WKKW  (Wszechstronny  Konkurs  Konia  Wierzchowego)  30  osób  i  jeździectwo ujeżdżenie 35 osób oraz skoki do wody 36 osób.

Najdłużej  zawody  trwają  w  grach  zespołowych:  piłce  nożnej,  piłce  ręcznej  i  hokeju 

na trawie, turnieje w tych dyscyplinach rozgrywane są prze 7 dni. 

Najkrótsze zawody są w kolarstwie: MTB i BMX po 2 dni. 

 

 Pierwsza Ogólnopolska olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbyła się w 1995 roku w Poznaniu. Początkowo w latach od 1995 do 2000 roku gospodarzami OOM były miasta, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław i Zielona Góra. W kolejnych latach gospodarzami były Urzędy Marszałkowskie.

 

Szczegóły wydarzenia: regulaminy, programy, wyniki, zdjęcia.itd. dostępne są na stronie

XXIII OOM: www.oom.uniasport.pl  

  • Najnowsze zdjęcia