Przekaż 1 % podatku na działność Pomorskiej Federacji Sportu

14.05.2015 15:22:00 | Jarek Mazurowski

Zachecamy do przekazywania swojego 1% podatku na dzałalność szkolenioową PFS


fot. PFS

1% na Pomorską Federację Sportu

        Fundacja Partnerstwo uprzejmie informują, iż uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

         Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której  Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

 

 

         W myśl przepisów  1% podatku dochodowego za 2014 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

-  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

-  podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,

  19-procentowej stawki podatku.

         Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku i adres(Pomorska Federacja Sportu, ul. Al Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108  , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

124. Numer KRS  0000197334

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.               

340          zł.       70             gr.

 I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 126. Cel szczegółowy 1%  Pomorska Federacja Sportu, ul. Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk   

 128..

127  Wyrażam zgodę                

            X

 

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.

 

Szczegóły na http://www.sponsorsportu.pl

  • Najnowsze zdjęcia